Heel Nederland bos!

Een discussie rondom het verschralingsbeleid in het Nederlandse natuurbeheer, en het idee dat successie in Nederland steeds teruggezet moet worden.

Opnieuw een heel actueel thema in tijden van de discussies rond stikstofdepositie en het ontstaan van allerlei kleine voedselbossen en eindeloze tweeds over maaibeleid.